INDIVIDUEL TERAPI

Det kan være korte eller længere forløb.
Med hensyn til terapeutisk metode tilstræber jeg at integrere forskellige retninger på en måde som er meningsfuld for personen og i forhold til de problemer vi har at gøre med.

Problemer er ofte ikke noget man sådan lige fjerner, men terapien kan være en hjælp til at skabe en bevægelse omkring problemerne, så “løsninger” dukker op på måder man måske ikke ventede.

Det er min opgave som terapeut at være respektfuldt til stede overfor det der er personens dilemma og smerte.

Man kan  befinde sig i situationer, hvor man har mistet kontakten til stærke ressourcefyldte sider hos sig selv, måske er disse sider så langt væk at man helt har glemt man havde dem. I samtaler med en professionel kan man få hjælp til at genskabe kontakten til disse sider.
I individuelle terapiforløb arbejder jeg overvejende med kognitiv terapi. Ved første samtale tilrettelægger vi et forløb med udgangspunkt i det du har brug for. Ofte aftaler vi et forløb af et antal gange og vi evaluerer løbende på, om du får den hjælp du har brug for. Jeg arbejder inddrager også andre metoder end kognitiv terapi, f.eks. narrativ terapi, hypnoterapi og mindfulness. Jeg lægger vægt på at hjælpe dig med det, der er dit problem. Du får mulighed for at få kigget på det der er vanskeligt for dig og få enkle redskaber til at lette din situation og hjælp til at tage de skridt du skal tage.
Jeg har mange års erfaring i at arbejde med bl.a. depression, stress, angst, problemer med parforhold, situationer hvor der skal tages vanskelige beslutninger.