CV

Cand. Psych. fra Århus Universitet i 1987. Autoriseret af Psykolognævnet, specialist i psykoterapi og supervision. Specialist i Klinisk Sexologi (uddannet ved Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, 2014)

Privat praksis:
Deltids privatpraktiserende siden 1992
Fuldtids privatpraktiserende siden 2007-2013

Deltidspraksis 2013-april 2015, herefter igen fuldtids privatpraktiserende.

1.april 2015 overenskomst med den offentlige sygesikring

Ansættelser som psykolog:
2014- 1.4.2015: Nordsjællands Hospital, Palliativ og Onkologisk afdeling
2013- Oasis, Behandling af komplicerede traumer
1997-2007: Studenterrådgivningen, Kompagnistræde, København.1992-1997: Institut for Psykologi, Københavns Universitet

1990-1992: Børnepsykiatrisk Hospital, Vejle

1987 til 1990: Fyns Amt, Børne- og ungerådgivning, Svendborg.

Konsulentansættelser:
Fra 1994 til 2006 Børnesagkyndig konsulent i Københavns Statsamt i  samværssager. Var i 1999 sammen med jurister og psykolog-kolleger med til at starte konfliktmæglingstilbuddet i Københavns Statsamt.Fra 1995 tilknyttet Københavns Byret som konsulent i forældremyndighedssager.Fra 2006 censor ved de Sociale Højskoler.

Undervisning og kursusvirksomhed:
Igennem 10-15 år forskellige undervisningsopgaver, f.eks. undervist i psykologi ved Skolen for Kropsdynamik og i parterapi på Den Sociale Højskoles Diplomuddannelse i Familieterapi. Har afholdt mange kurser og holdt oplæg, især om parterapi, for for skellige faggrupper.
Efteruddannelser:
Bl.a. psykodynamisk børneterapi, psykologisk undersøgelse, familieterapi, gruppeterapi, konfliktmægling, kognitiv terapi, Imagorelationsterapi og Gottmans parterapi.