CV

Cand. Psych. fra Århus Universitet i 1987. Autoriseret af Psykolognævnet, specialist i psykoterapi og supervision. Specialist i Klinisk Sexologi (uddannet ved Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, 2014)

Privat praksis:
Deltids privatpraktiserende siden 1992
Fuldtids privatpraktiserende siden 2007
Deltidspraksis 2013-april 2015, herefter igen fuldtids privatpraktiserende.
1.april 2015 overenskomst med den offentlige sygesikring

Ansættelser som psykolog:
2014-2015: Nordsjællands Hospital, Palliativ og Onkologisk afdeling
2013-2014 Oasis, Behandling af komplicerede traumer
1997-2007: Studenterrådgivningen, Kompagnistræde, København.
1992-1997: Institut for Psykologi, Københavns Universitet
1990-1992: Børnepsykiatrisk Hospital, Vejle
1987-1990: Fyns Amt, Børne- og ungerådgivning, Svendborg.
 
Konsulentansættelser:
Fra 1994 til 2006 Børnesagkyndig konsulent i Famileretshuset København (tidl. Statsamtet) i  samværssager. Var i 1999 sammen med jurister og psykolog-kolleger med til at starte konfliktmæglingstilbuddet i Københavns Statsamt.Fra 1995 tilknyttet Københavns Byret som konsulent i forældremyndighedssager. 2006-2008 censor ved de Sociale Højskoler.
 
Undervisning og kursusvirksomhed:
Igennem 10-15 år forskellige undervisningsopgaver, f.eks. undervist i psykologi ved Skolen for Kropsdynamik og i parterapi på Den Sociale Højskoles Diplomuddannelse i Familieterapi. Har afholdt mange kurser og holdt oplæg, især om parterapi, for forskellige faggrupper.
 
Efteruddannelser:
Bl.a. psykodynamisk børneterapi, psykologisk undersøgelse, familieterapi, gruppeterapi, konfliktmægling, kognitiv terapi, Imagorelationsterapi og Gottmans parterapi. Sexologuddannelse fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik.