PARTERAPI OG INDIVIDUEL TERAPI HOS PSYKOLOG

Anne Mogensen, Cand. Psych., specialist i psykoterapi og supervision
Medlem af Dansk Psykologforening, autoriseret af Psykolognævnet. Overenskomst med sygesikringen

Vordingborggade 18, 3. sal, 2100  København Ø

Om Anne Mogensen:

Arbejdet i mange år som psykolog med voksne, unge og  børn. Været ansat i offentlige institutioner (børnepsykiatri, familierådgivning, Studenterrådgivning) og privat praktiserende.  Arbejdet i Familieretshuset (tidl. Statsamtet)  i 10 år, konsulent for retterne i København og Hillerød,  derfra erfaring med børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling i forbindelse med skilsmisser. Særlig erfaring med parterapi, uddannet imago-parterapeut og uddannet på Gottman instituttet i Seattle. Uddannet sexolog fra Sexologisk Klinik på Rigshospitalet.

Hvordan foregår parterapi hos mig?

Det er sjældent med den største fornøjelse, man træder ind ad døren hos en parterapeut. For at I kan vide lidt om, hvad I går ind til beskriver jeg her i hovedtræk, hvordan jeg arbejder:
Den første gang kommer I sammen, og den følgende gang vil jeg ofte foreslå jer at komme hver for sig, medmindre jeg mener, det er mere hjælpsomt for jer, at anden session også er fælles. Jeg vil i første samtale vurdere jeres forholds styrker og svagheder, hvad I ønsker ændret og hvad I er glade for. Jeg vil spørge jer, om der er sket noget, som gør at I kommer netop nu (f.eks. utroskab, beslutning om skilsmisse). Jeg vil se på, om der er bestemte emner, det ikke altid er helt nemt at snakke om, hvordan det er med seksuel nærhed. Jeg vil høre om jeres forholds historie – hvordan var det i begyndelsen, de første minutter, de første år? Hvad har været de bedste tidspunkter i jeres liv sammen?  Hvilke vanskeligheder har I overvundet? Hvilke kriser har sat sig spor? Jeg vil undersøge, hvordan det er med venskabet i jeres forhold, og hvordan det er med nærhed – fysisk og mentalt. Hvordan I løser konflikter og hvordan I lever med vedvarende uenigheder, som er svære at finde løsninger på. Om I kan tale om og anerkende hinandens drømme i livet.
Læs mere om min undersøgelsesmåde og parterapi på min anden hjemmeside www.psykologpraksis.org

Ofte opleves alene det at få et sted at tale sammen som god parterapi. De fleste mennesker oplever det som en stor lettelse at blive lyttet til og forstået, derfor vil jeg ofte allerede i første session få jer til at tale med hinanden på en måde, så I får fortalt hinanden, det vigtige  I har på hjerte Jeg vil ofte også i første session give jer små enkle hjemmeopgaver, som kan hjælpe jer til at vende jer positivt mod hinanden og begynde at få mere nærvær.

Jeg har igennem de år jeg har arbejdet med par fundet ud af, at det tit er nyttigt også med individuelle samtaler, som dog stadig har fokus på parforholdet – dvs individuel terapi som parterapi.  Man kan nogle gange tale mere frit, når man ikke behøver tænke på, hvordan den anden reagerer på det man siger. Og det kan være nyttigt for at  finde frem til det, som dit parforhold har brug for fra dig. De fleste mennesker vil gerne have anerkendelse, respekt, forståelse og kærlighed. Ofte taler vi i de individuelle samtaler om, hvad DU kan gøre for at der kommer mere af det ind i jeres parforhold. Og vi taler om, hvordan du kan “lukke den anden ind i dit liv”, og evt arbejde på at overvinde det der forhindrer dig i at gøre dette.

Selvom den – eller de – indledende samtale(r) er afklarende ønsker jeg, at I oplever jer hjulpet allerede ved første samtale. Jeg vil i første eller anden samtale fortælle jer, hvad jeg synes I skal arbejde på at forbedre i jeres forhold, hvad I kan glæde jer over fungerer godt. Vi vil tale om, hvordan I skal arbejde på at få jeres ønsker om et godt forhold opfyldt, hvordan jeg kan hjælpe jer med det, og hvor mange gange og hvor hyppigt I skal komme i parterapi.
Det er tit en god idé at lægge længere og længere tid imellem samtalerne. Som regel vil jeg give jer små nemme hjemmeopgaver hver gang, ofte også hjemmeopgaver, som I selv finder frem til under overskriften “hvad har mit forhold brug for fra mig?”

Når vi slutter forløbet vil jeg ofte foreslå en opfølgningsgang efter 3-6 mdr., da det kan være en hjælp til at holde fast i gode mønstre. Hvis det så viser sig I ikke har brug for opfølgningningsamtalen alligevel kan I selvfølgelig bare aflyse den.

Hvilke metoder bruger jeg i parterapi?

Igennem de ca. 20 år jeg har arbejdet med parterapi har jeg uddannet og dygtiggjort mig i forskellige metoder. Jeg finder de metoder frem, som jeg synes passer bedst til jer. Jeg går stærkt ind for at starte med at undersøge, hvilket betyder, at jeg finder ud af, hvad lige netop det par jeg sidder overfor har for vanskeligheder, hvilke personer de er, hvordan det vil passe lige netop dem bedst at gribe parterapi an på. Der findes ikke én metode som passer alle, har jeg fundet ud af efter mange år i parterapeut-stolen.
Jeg tager især udgangspunkt i John Gottmans forskning i parforhold og parterapi, fordi det er nogle velafprøvede metoder med dokumenteret effekt. I kan læse om dette på www.psykologpraksis.org .

Jeg blev i 1998, som én af de første i Danmark, certificeret i Imagoterapi og har således i 12 år arbejdet rigtig meget med den metode, når jeg har fundet det nyttigt for par. Den er god til at uddybe nærhed og forståelse og til at forstå, hvordan den bagage man har med sig fra barndommen har betydning for det forhold man er i nu. Og jeg bruger imagoterapien som en hjælp til at udtrykke frustrationer og få bedt sin partner om nogle bestemte adfærdsændringer.

Jeg har arbejdet i Statsforvaltningen i ca 10 år og blev her uddannet i konfliktmægling, hvilket jeg også ofte bruger i parterapi.

Jeg bruger undertiden video i parterapier, inspireret dels af John Gottman og MarteMeo metoden, fordi man derved kan se, hvilke små skridt man selv kan tage for at kommunikere på en måde som skaber nogle bedre mønstre. Ligesom alle metoder, bruger jeg naturligvis kun video, hvis I selv synes det er en god idé, og det er altid i en omsorgsfuld og støttende og undertiden også munter stemning. Læs om Marte Meo (“ved egen kraft”) på www.martemeo.dk/

Jeg bruger ideer fra positiv psykologi, bl.a. i design af hjemmeopgaver, for at understrege betydningen af at gøre noget godt for hinanden og forholdet.

Jeg er inspireret af narrativ terapi og bruger det som en måde at hjælpe jer med at blive forstående vidner til de mange livsfortællinger I har med jer. Jeg bruger kognitiv terapi i parterapi, for at ændre en negativ tænkning om forholdet.

En meget vigtig læremester for mig er den amerikanske psykolog Daniel Wile og hans såkaldt “samarbejdende parterapi”. Daniel Wile siger bl.a., at i parforhold og i parterapi drejer det sig om at kunne sige det man har på hjerte på en måde, så den anden kan høre det, og sådan at det skaber nogle positive mønstre i stedet for negative. Læs om Dan Wiles fascinerende tanker på www.danwile.com

I parterapi hos mig taler vi ikke kun om det tunge og svære, vi taler også om det muntre og det lette, fordi jeg tror, at jo mere man fortæller om det glædelige og det sjove, jo mere “graver det sig ind i vores hjernevindinger”, samtidig med at det tunge og alvorlige også får al den plads det skal have.