DET SVÆRE MEN NØDVENDIGE SAMARBEJDE

Det vigtigste for børnene, når vi bliver skilt, er at vi stadigvæk kan tale sammen og respektere hinanden som forældre.

Man kan have brug for, at tredjepart hjælper én til at tale sammen og indgå aftaler. Det kan være aftaler om konkrete ting, som f.eks. hvornår børnene er hos den ene og den anden forældre, og det kan være aftaler om mere “bløde” ting som værdier og holdninger og måder at kommunikere på.

Man kan få gratis hjælp til dette i Statsforvaltningen (børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling). Ofte vil der være ventetid på samtaler i Statsforvaltningen og ofte vil det være begrænset hvor meget hjælp man kan få.

Jeg har tidligere arbejdet 10 år i Statsforvaltingen og er konsulent for retterne i sager om forældremyndighed og samvær. Jeg har derfor et godt kendskab til, hvilke afgørelser der almindeligvis træffes og erfaring i at arbejde med mennesker i konflikt.